Active Directory

احراز هویت و تعیین سطح دسترسی، کاری است که این سرویس انجام می دهد. با استفاده از Active Directory می توان تمامی سرور ها، کلاینت ها، و کامیپوتر ها را در شبکه مدیریت کرد. نصب نرم افزار از طریق شبکه، بستن پورت های USB و CD-DVD writer ها به تفکیک کامپیپوتر یا کاربر، تعیین ساعت های کاری، خاموش کردن کامپیوتر ها از طریق شبکه، جلوگیری از اجرای نرم افزار های خاص، استفاده به عنوان سرور Radius برخی از ویژگی های سرویس AD هستند. بسیاری از سرویس های دیگر مایکروسافت با این سرویس Integrate شده هستند و برای اجرا و یا کارایی بهتر به Active Directory وابسته اند.

  • نصب و راه اندازی سرویس Active Directory
  • نصب و راه اندازی Additional و RODC
  • ارتقاء 2003 به 2008 و 2003 به 2012 و 2008 به 2012
  • Policy های امنیتی
  • مدیریت کاربران
  • تعیین ساعت های کاری
  • نصب نرم افزار از سرور بر روی کلاینت ها