پردازشگر شبکه امن پارس

بدون شک دنیای امروز، دنیای فناوری اطلاعات است. نیاز روزافزون شرکت ها به فناوری اطلاعات و کاربردهای آن بر هیچ کس پوشیده نیست. این تقاضا که در برخی زمینه ها با رشدی انفجاری روبروست، وجود شرکت هایی کارآمد و قوی را می طلبد که بتوانند همگام با پیشرفت فناوری و ورود تکنولوژی های نوین، آن ها را به کار بگیرند و در خدمت سازمان ها قرار دهند. 

شرکت پردازشگر شبکه امن با هدف دادن به نیازهای فناوری اطلاعات سازمان های بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده است. این شرکت با پشتوانه تجربه بیش از 10 سال مدیران خود و بهره گیری از نظرات کارشناسان توانسته است ارائه دهنده راه حل های جامع فناوری اطلاعات به ویژه در حوزه امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری باشد.