آنتی ویروس بیت دیفندر

آزمایشگاه‌های بیت دیفندر در هر دقیقه 400 تهدید جدید را کشف می کنند. بیت دیفندر بطور میانگین، در هر روز 30 میلیارد گزارش تهدید را بررسی می‌کند.

درباره بیت دیفندر

شرکت بیت دیفندر در کشور اروپایی رومانی مستقر است. این شرکت با بیش از 1600 کارمند و بیش از 800 مهندس و محقق یکی از مبتکر‌ترین شرکتهای فعال در زمینه امنیت فناوری اطلاعات می باشد.

بیت‌دیفندر در چهار سال متوالی منتهی به سال 2018 از نظر شناسایی ویروس، در مهمترین آزمون سازمان مستقل تست آنتی ویروس AV-Comparatives رتبه اول را کسب نموده است.

این آنتی ویروس در جدیدترین رتبه بندی معرفی برترین آنتی ویروس سال (اعلام شده در سال 2020) به عنوان برترین آنتی ویروس سال 2019 انتخاب شده است.

برترین آنتی ویروس سال

آنتی ویروس بیت دیفندر در سالهای 2017 و 2019 به عنوان برترین آنتی ویروس سال انتخاب شده است.