بیت دیفندر

آنتی ویروس بیت دیفندر

آزمایشگاه‌های بیت دیفندر در هر دقیقه 400 تهدید جدید را کشف می کنند. بیت دیفندر بطور میانگین، در هر روز 30 میلیارد گزارش تهدید را بررسی می‌کند.

درباره بیت دیفندر

شرکت بیت دیفندر در کشور اروپایی رومانی مستقر است. این شرکت با بیش از 1600 کارمند و بیش از 800 مهندس و محقق یکی از مبتکر‌ترین شرکتهای فعال در زمینه امنیت فناوری اطلاعات می باشد.

بیت‌دیفندر در چهار سال متوالی منتهی به سال 2018 از نظر شناسایی ویروس، در مهمترین آزمون سازمان مستقل تست آنتی ویروس AV-Comparatives رتبه اول را کسب نموده است.

این آنتی ویروس در جدیدترین رتبه بندی معرفی برترین آنتی ویروس سال (اعلام شده در سال 2020) به عنوان برترین آنتی ویروس سال 2019 انتخاب شده است.

برترین آنتی ویروس سال

آنتی ویروس بیت دیفندر در سالهای 2017 و 2019 به عنوان برترین آنتی ویروس سال انتخاب شده است.

  • کسب و کارهای کوچک
  • کسب و کارهای متوسط و بزرگ

Elite Security
بیت دیفندر گراویتی زون
الیت سکوریتی
Elite Security
بیت دیفندر گراویتی زون
بیزینس سکوریتی
Elite Security
بیت دیفندر گراویتی زون
ادونس بیزینس سکوریتی
کنسول مدیریتی On premises / Cloud On premises / Cloud On premises / Cloud
نوع حفاظت از کلاینت ها
ایستگاه ها و سرویسهای فیزیکی و مجازی
امنیت سرور با اسکن متمرکز هوشمند
محافظت از گوشی هوشمند (On-Premises Console Only) (On-Premises Console Only)
ایمیل سرورهای Exchange
دستگاه های اینترنت اشیاء موجود در محصول NTSA موجود در محصول NTSA موجود در محصول NTSA
TECHNOLOGIES
Endpoint Risk Analytics
Web Threat Protection
Device Control
Application Blacklisting
Application Control (On-Premises Console Only)
فایروال
Sandbox Analyzer
HyperDetect
اسکن هوشمند مرکزی
Local and Cloud Machine Learning
Advanced Anti-Exploit
Process Inspector
Ransomware Mitigation (On-Premises Console Only)
Automatic Disinfection and Removal
Fileless Attacks Defense
Network Attack Defense
MANAGEMENT OPTIONS On premises / Cloud On premises / Cloud On premises / Cloud
AVAILABLE ADD ONS
Email Security available available available
Patch Management available available available
Full Disk Encryption available available available
Security for AWS available available available
COMPATIBLE PRODUCTS
Hypervisor Introspection compatible (On-Premises Console Only) compatible (On-Premises Console Only)
Security for Storage compatible compatible (On-Premises Console Only)
Network Traffic Security Analytics compatible compatible compatible
AVAILABLE SERVICES
Professional Services available available available
Professional Servicest available available available
Professional Services available available available
Security for AWS available available available
Details Covers desktops, servers and Exchange Covers desktops, servers and Exchange Covers desktops, servers and Exchange

Elite Security
بیت دیفندر گراویتی زون
اولتر سکوریتی
Elite Security
بیت دیفندر گراویتی زون
الیت سکوریتی

بیت دیفندر گراویتی زون
اینترپرایز سکوریتی
کنسول مدیریتیOn premises / CloudOn premises / CloudeOn premises / Cloud
نوع حفاظت از کلاینت ها
ایستگاه ها و سرویسهای فیزیکی و
مجازی
امنیت سرور با اسکن متمرکز هوشمند
محافظت از گوشی هوشمند
(On-Premises Console Only)

(On-Premises Console Only)
ایمیل سرورهای Exchange
دستگاه های اینترنت اشیاء موجود در محصول NTSA موجود در محصول NTSA موجود در محصول NTSA
TECHNOLOGIES
PREVENTION MODULES
Local and Cloud Machine Learning
Advanced Anti-Exploit
Automatic Disinfection and Removal
Fileless Attacks Defense
Network Attack Defense
HyperDetect add-on
Sandbox Analyzer add-on
DETECTION AND RESPONSE MODULES
Process Inspector
Ransomware Mitigation (On-Premises Console Only) (On-Premises Console Only)
Incident Visualization add-on
Root Cause Analysis add-on
Anomaly Defense add-on
MITRE Event Tagging add-on
HARDENING AND RISK ANALYTICS MODULES
Endpoint Risk Analytics
(Cloud Console Only)

(Cloud Console Only)
Web Threat Protection
Device Control
Application Control
(Blacklisting)
Application Control
(Whitelisting)
Firewall
EXTEND SECURITY WITH COMPATILE PRODUCTS
AVAILABLE ADD ONS
Email Security available available available
Patch Management available available available
Full Disk Encryption available available available
HyperDetect™ & Cloud Sandbox available
Endpoint Detection and Response module available
Endpoint Detection and Response Storage available
(Cloud Console Only)
Compatible PRODUCTS
Hypervisor Introspection Compatible
(On-Premises Console Only)
Compatible
(On-Premises Console Only)
Compatible
(On-Premises Console Only)
Security for Storage COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
Network Traffic Security Analytics COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
Advanced Threat Intelligence COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
Sandbox Analyzer On-premises COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
AVAILABLE SERVICES
Professional Services available available available
Premium Support available available available
Advanced Threat available available available
DetailsCovers desktops, servers and Exchange Covers desktops, servers and Exchange Covers desktops, servers and Exchange