محصولات شبکه امن

خدمات شبکه امن

مجازی‌سازی
مجازی سازی
ذخیره‌سازی
ذخیره سازی
سرویس‌های مایکروسافت
سرویس‌های مایکروسافت
سایر خدمات
سایر خدمات
آنتی‌ویروس
آنتی ویروس
فایروال و UTM
فایروال و UTM
ایمیل‌سرور
ایمیل سرور

مشتریان شبکه امن

بیت دیفندر گراویتی زون
اولتر سکوریتی
بیت دیفندر گراویتی زون
الیت سکوریتی
بیت دیفندر گراویتی زون
اینترپرایز سکوریتی
کنسول مدیریتیOn premises / CloudOn premises / CloudeOn premises / Cloud
نوع حفاظت از کلاینت ها
ایستگاه ها و سرویسهای فیزیکی و
مجازی
امنیت سرور با اسکن متمرکز هوشمند
محافظت از گوشی هوشمند
(On-Premises Console Only)

(On-Premises Console Only)
ایمیل سرورهای Exchange
دستگاه های اینترنت اشیاء موجود در محصول NTSA موجود در محصول NTSA موجود در محصول NTSA
TECHNOLOGIES
PREVENTION MODULES
Local and Cloud Machine Learning
Advanced Anti-Exploit
Automatic Disinfection and Removal
Fileless Attacks Defense
Network Attack Defense
HyperDetect add-on
Sandbox Analyzer add-on
DETECTION AND RESPONSE MODULES
Process Inspector
Ransomware Mitigation
(On-Premises Console Only)

(On-Premises Console Only)
Incident Visualization add-on
Root Cause Analysis add-on
Anomaly Defense add-on
MITRE Event Tagging add-on
HARDENING AND RISK ANALYTICS MODULES
Endpoint Risk Analytics
(Cloud Console Only)

(Cloud Console Only)
Web Threat Protection
Device Control
Application Control
(Blacklisting)
Application Control
(Whitelisting)
Firewall
EXTEND SECURITY WITH COMPATILE PRODUCTS
AVAILABLE ADD ONS
Email Security available available available
Patch Management available available available
Full Disk Encryption available available available
HyperDetect™ & Cloud Sandbox available
Endpoint Detection and Response module available
Endpoint Detection and Response Storage available
(Cloud Console Only)
Compatible PRODUCTS
Hypervisor Introspection Compatible
(On-Premises Console Only)
Compatible
(On-Premises Console Only)
Compatible
(On-Premises Console Only)
Security for Storage COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
Network Traffic Security Analytics COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
Advanced Threat Intelligence COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
Sandbox Analyzer On-premises COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
AVAILABLE SERVICES
Professional Services available available available
Premium Support available available available
Advanced Threat available available available
DetailsCovers desktops, servers and Exchange Covers desktops, servers and Exchange Covers desktops, servers and Exchange